top of page
SOCIALE MEDIA
  • c-facebook
  • c-linkedin
  • c-tbird
  • c-youtube
FEEKIT BV

Fruithoflaan 122/72
2600 Berchem

olivier[at]feekit.be                helga[at]feekit.be​

gsm +32 476 55 08 71          gsm +32 496 56 98 56

BTW : BE0829.079.883

ONLINE AANVRAAG

Uw bericht werd met succes verzonden!

GEOGRAFISCHE LIGGING

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE LEVERING EN BETALING

 

 

Behoudens wanneer uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen,

worden al onze prijsoffertes en/of dienstverleningen verstrekt onder de hieronder vermelde voorwaarden.

 

Art. 1- Facturatie
Onze prijzen worden steeds vermeld excl. 21% btw.
Tenzij expliciet anders vermeld of overeengekomen bedraagt de betalingstermijn van onze facturen 30 dagen na factuurdatum.  Ingeval van niet-tijdige betaling zullen onze facturen van rechtswege (zonder aanmaning) aanleiding geven tot een verwijlinterest van 1% per begonnen kalendermaand vanaf de vervaldag.
Bovendien zal het te betalen bedrag verhoogd worden met 10% met een minimum van €100 als forfaitaire schadevergoeding voor de veroorzaakte administratiekosten. Het verzenden van herinneringen tot betaling zal aanleiding geven tot €25 administratiekosten per herinnering.

 

Art. 2- Klachten
Alle klachten en /of opmerkingen omtrent facturen dienen ons schriftelijk per aangetekende zending te bereiken binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum, zoniet kunnen wij ze niet in aanmerking nemen.

 

Art. 3- Voorschotfactuur
Voor éénmalige opdrachten wordt geen voorschot aangerekend. Voor grotere opdrachten (uitvoeringstermijn bedraagt 3 werkdagen of meer) kan een voorschot aangerekend worden tot 60%. Het voorschot dient betaald te worden binnen de 5 werkdagen na ontvangst van onze voorschotfactuur. Niet-tijdige betaling van voorschotfacturen en/of opleveringsfacturen zal aanleiding geven tot het vervallen van de eventueel verleende volumekorting.

 

Art. 4- Annulatievergoeding
Indien de opdrachtgever een reservatie annuleert, is deze gehouden een annulatievergoeding te betalen.

Ingeval van annulatie door de klant wordt steeds 100% van de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht.

Bij annulatie tot 30 dagen voor het begin van de opdracht wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Bij annulatie tot 14 dagen voor het begin van de opdracht wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.


Art. 5- Betwisting

Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.


U kan onze algemene voorwaarden hier downloaden:

moderator presentator Schalbroeck

bottom of page